WAAROM EEN HOGERE RC-WAARDE SOMS MÉÉR CO2-UITSTOOT OPLEVERT

De perfecte isolatiewaarde voor de gevel blijft altijd een interessante discussie. In een vorige blog liet ik nog zien dat het verder verhogen van de isolatiewaardes ten opzichte van het huidige Bouwbesluit (Rc 4,5 in de gevel, 6,0 in het dak en 3,5 in de vloer) nog maar zeer weinig uithaalt. Dit keer zoom ik verder in op de gevel.

Ook voor de bouw van mijn eigen nul-op-de-meterwoning heb ik voor de keuze gestaan of ik, gezien de hoge ambities op energiegebied, niet méér zou moeten isoleren. Echter, na goed doorrekenen van de diverse scenario’s, blijkt dat dit juist vanuit milieutechnisch oogpunt een slecht idee kan zijn.

Terugverdientijden van verschillende isolatiematerialen

Zelf hou ik niet van de term terugverdientijd, omdat deze vaak innovatie in de weg staat. Echter, dit keer ga ik het gebruiken om beter het effect van het verhogen van de isolatiewaarde in een spouwmuur te kunnen laten zien. Laten we het volgende huis als uitgangspunt nemen: een vrijstaande woning met 190 m2 isolatieoppervlakte (referentiewoning RVO), gebouwd met een spouwmuur gevuld met 131mm Isover Mupan Ultra XS. Hiermee wordt een Rc van 4,5 m2.K/W behaald in een standaard opbouw.

Bron; RVO Referentiewoningen

Bron; RVO Referentiewoningen

Stel dat er in dit project gekozen wordt voor een hogere isolatiewaarde van Rc 5,0 met PIR. Volgens de NEN 7120 (EPG) rekenmethodiek wordt hiermee 21 m3 gas extra bespaard op ruimteverwarming per jaar. Per jaar scheelt dit € 13,70 aan energiekosten. De extra investering voor die hogere isolatiewaarde (190 m2 met PIR isolatie) is ruim € 2.000,-. Dat is inclusief BTW, extra kosten voor de verwerking en ankers én rekening houdend met lagere kosten voor de spouwmuur die nu iets slanker kan.

Hiermee loopt de terugverdientijd op tot meer dan 150 jaar (€2.000/€13,70)!

Dat is meer dan de levensduur van PIR isolatie (75 jaar). Vergelijk dat maar eens met andere energiebesparende maatregelen en bedenk dan waar je het liefst je geld aan uitgeeft. Op comfortgebied zijn beide Rc-waardes overigens gelijk. Verhoog je de Rc naar 5,0 met Isover glaswol, dan is deze terugverdientijd overigens 20 jaar. Dat is al een stuk beter, maar heeft nog steeds niet het niveau van andere besparende maatregelen waaruit je tegenwoordig kunt kiezen (zoals triple glas, WTW balansventilatie, zonnepanelen, etc.)

Compensatietijden CO2 van verschillende isolatiematerialen

Maar we isoleren natuurlijk niet alleen voor de portemonnee; ook de CO2-uitstoot moeten we reduceren. Hier kunnen we een compensatietijd op plakken: wanneer verdient de extra CO2-uitstoot door het isolatiemateriaal zelf (meer materiaalgebruik, productie, transport, recycling, etc.) zich terug door de extra energiebesparing?

Dit bereken we aan de hand van de milieubelasting volgens NIBE per m2, in kg CO2 equivalent van glaswol en PIR.

Glaswol heeft een belasting van slechts 4,44 kg CO2 per m2 isolatie met een Rc van 4,5. PIR heeft een veel grotere impact volgens het NIBE, met 21,77 kg CO2 per m2 bij een Rc van 5,0. Het verschil is 17,33 kg CO2 per m2. Voor de voorbeeldwoning van 190 m2 is dat 3.290 kg extra CO2-uitstoot voor puur het materiaal zelf.

Laten we nu nog even kijken naar hoeveel energie we jaarlijks bespaarden met de Rc-verhoging van 4,5 naar 5,0 met PIR. Dit was 21 m3 gas per jaar, wat neerkomt op een besparing van 38 kg CO2 per jaar. Om de extra CO2 van de materiaalkeuze voor PIR te compenseren, ben je ruim 86 jaar bezig (3.290 / 38)! Wederom meer dan de levensduur van het materiaal.

kg co2 isolatieBron: NIBE Milieudatabase, maart 2016

Met Isover glaswol isolatie (van Rc 4,5 naar 5) compenseer je binnen slechts 3 jaar. Zo groot kan het verschil dus zijn met écht duurzame isolatie! Dat is uiteindelijke de reden dat ik zelf heb gekozen om voor mijn houtskeletbouwwoning te kiezen voor een ietsjes hogere Rc-waarde dan het Bouwbesluit (namelijk Rc 5,0 in de gevel), maar dan dus wél geheel met Isover glaswol!

IVO VAN ROOY