Rogier Stoker

“ Het geheel is meer dan de som der delen”

De interesse voor bouwfysica ontstond al tijdens mijn afstudeeropdracht bij een groot bouwmanagementbureau. Deze interesse is alleen maar toegenomen in de negen jaar dat ik nu bij Isover werk. In deze periode is de bouw aanzienlijk veranderd. Er worden hogere Rc-waarden gehaald. Het effect van verbeterde luchtdichtheid wordt steeds vaker benut, terwijl het belang van lineaire warmteverliezen duidelijker wordt. Energiezuinige installaties worden steeds meer toegepast.

Drie jaar geleden heeft Isover geïnvesteerd in het specialisme waarin Isover zich altijd al onderscheidde: projectadvisering. Sindsdien vervul ik de functie van Technical Engineer en houd ik mij vooral bezig met advisering over de EPC, Rc-berekeningen, luchtdichtheid, lineaire warmteverliezen en dauwpunten. In deze veelzijdige functie bouw ik mee aan de kwaliteit en verduurzaming van nieuwbouw en de gebouwde omgeving.

Voor verdere verduurzaming van de woningbouw is de EPC verlaagd naar 0,4 en zijn de Rc-waarden verhoogd. Samen met ontwikkelende aannemers, architecten en ontwikkelaars bekijk ik of we projecten kwalitatief beter, duurzamer en kostenefficiënter kunnen realiseren. Drie aspecten die in het kader van verduurzaming steeds belangrijker worden.

 “Isover onderscheidt zich in projectadvisering” 

Bij Isover hebben we niet alleen kennis van isolatie, maar kunnen we ook adviseren over bijvoorbeeld EPC, dauwpunt bij renovaties, lineaire warmteverliezen bij passiefbouwen en het energetisch advies in nul-op-de-meter-woningen. We kunnen gerust zeggen dat het geheel meer is dan de som der delen…

Rogier Stoker
Technical Engineer Regio West
bij Saint-Gobain Isover

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.