Diana van der Sloot

Op weg naar volledig duurzame bouw

De passie voor duurzaamheid is tijdens de studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven ontstaan. De negatieve milieu-impact van het gebruik van fossiele brandstoffen en bouwproducten die eindigen in de verbrandingsoven, raakte mij. Binnen de bouwwereld wilde ik hierin verandering aanbrengen. Daarom studeerde ik af op de duurzaamheidsvisie cradle-to-cradle en richtte met twee partners het adviesbureau C2Clabxx op. Met advies en online tools stimuleert het bureau de volledige bouwkolom om eco-effectief te bouwen. Eco-effectief bouwen doe je door producten, gebouwen en gebieden zo te ontwerpen dat ze positief bijdragen aan het milieu in plaats van dat ze er afbreuk aan doen.

Inmiddels ben ik getrouwd, een dochter rijker en bouw ik binnen Isover verder aan een duurzame wereld. Energie besparen en zo de CO2-uitstoot verminderen is hierbij de eerste stap. Met het isoleren van de gebouwschil kan deze stap al snel gezet worden. De duurzaamheidsaspecten van het isolatiemateriaal zelf, vanaf de productie van het materiaal tot aan het hergebruik ervan aan het einde van de levensduur, worden continu geoptimaliseerd. Dit doen we door samen met aannemers, timmerfabrieken en opdrachtgevers duurzaam te innoveren op het gebied van productontwikkeling en energiebesparing. Zo kunnen wij de aarde met een goed gevoel doorgeven aan de volgende generatie.

“ Lage EPC-score is een middel, integrale duurzaamheid is het doel”

Een lage EPC-score zie ik als een middel om de gebouwde omgeving te verduurzamen voor wat betreft energiebesparing en het gebruik van duurzame energiebronnen. Een integraal ontworpen gebouw dat qua ontwerp en materialisatie bijdraagt aan zijn omgeving en volledig draait op duurzame energie, dát is het doel.

Diana van der Sloot
Solution Manager Duurzaamheid & Innovatie
bij Saint-Gobain Isover

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.