Voorkom naden en kieren

De basis voor een goed gebouw legt u met een goed ontwerp. Een ontwerp dat is afgestemd op de te behalen thermische prestatie en waarvan de details praktisch uitvoerbaar zijn. Energiebesparing met de gebouwschil staat of valt immers met de uitvoering. Als de gevel eenmaal dicht zit, is het gedaan. Niemand wil weer afbreken!

Wist u bijvoorbeeld dat de Rc-waarde eigenlijk gehalveerd dient te worden als zich achter de isolatie een spouwtje van slechts 5 mm bevindt? Adviesbureau BDA heeft dit effect onderzocht en dat leverde schokkende resultaten op (‘Vergelijkend onderzoek thermische prestatie van twee isolatiematerialen’ van BDA uit 2013 ). Bij 1% open naad in de thermische schil neemt de werkelijke Rc-waarde met maar liefst 36% af! Een berekende Rc-waarde van 5,0 wordt dan een werkelijke Rc-waarde van slechts 3,0 m2 K/W. Dit risico is gemakkelijk te voorkomen: een kwestie van een goed uitgevoerde isolatie met glaswol. Glaswolisolatie grijpt namelijk in elkaar en is vormvast. Daardoor ontstaat er op lange termijn ook geen naad of kier!

Goed verwerkte isolatie waarborgt dus de beoogde energiezuinigheid van het gebouw. Maar er is meer. Het Bouwbesluit stelt een eis aan de detaillering, de F-factor. Hiermee moet worden voorkomen dat door oppervlaktecondensatie een gunstig milieu voor schimmels en huisstofmijt kan ontstaan. Als de isolatie ter plaatse van de detailleringen niet goed aangebracht wordt, heeft dit een negatief effect op de F-factor. Met alle gevolgen van dien. Goed aangesloten isolatie zonder kieren en naden is dus onmisbaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.