Effect van installaties

Naast het gegeven dat altijd eerst gekeken moet worden naar een goede, luchtdichte bouwkundige schil is er ook op het gebied van installaties veel te besparen in de EPC-berekening.

Ventilatie

In het All-Electric Concept is uitgegaan van balansventilatie met warmteterugwinning (WTW). Wanneer u liever kiest voor natuurlijke ventilatie met mechanische afzuiging is ook een goede EPC te behalen. Met CO2- gestuurde roosters die per verblijfsruimte meten is een gezond binnenklimaat te realiseren. Dit type ventilatiesysteem is opgenomen binnen het Basic Concept .

Duurzame energie

Door te kiezen voor zonne-energie (PV-cellen) kan een deel van de energiebehoefte duurzaam worden opgewekt. Dit is een volgende stap in de richting van energieneutraal bouwen. De stap naar EPC = 0 kan met ca. 20 m2 aan extra zonnepanelen worden ingevuld. Met douchewater warmteterugwinning (DWTW) wordt het water dat naar de douche gaat voorverwarmd door het afvoerwater van de douche. Hiermee kan enorm worden bespaard op het energieverbruik voor tapwaterverwarming. In onze berekeningen nemen we de invloed van de DWTW mee. U kunt ook kiezen voor een zonneboiler. Deze draagt sterk bij aan een verminderde energievraag voor tapwater.

Appartementen

Bij appartementen is het extra lastig om tot een lage EPC te komen. Het ontbreekt vaak aan voldoende dakvlak voor zonne-energie. Daarnaast levert een woongebouw vele lastige knooppunten en koudebruggen op. Om de gewenste EPC te behalen zal ook naar Gebiedsmaatregelen (EMG) moeten worden gekeken zoals stadsverwarming of zullen andere vormen van duurzame opwekking(bio-energie) moeten worden onderzocht.

effectinstallaties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.