KAN DE ISOLATIEKEUZE ONDERAAN DE STREEP EXTRA ENERGIEBESPARINGEN OPLEVEREN?

Bij duurzaam bouwen is het belangrijk om materiaalkeuzes te maken op basis van objectieve, meetbare criteria. Want wat ‘groen’ lijkt, is niet altijd ‘groen’. Bovendien moet de keuze geëvalueerd zijn op de gehele levenscyclus van een product. Isover berekende de ecologische voetafdruk van haar isolatiematerialen. Zo zijn er levenscyclusanalyses (LCA) opgesteld die per product de impact op het milieu en op de maatschappij wetenschappelijk meten. Daaruit blijkt dat de eco-balans van Isover glaswol zeer positief is: gedurende haar levensduur in een constructie (50 jaar) bespaart een Isover glaswolproduct meer dan 100 keer de energie die nodig is om het te produceren, te transporteren, te verwijderen en af te voeren. De CO2- en energiebalans zijn al enkele maanden na toepassing al positief.

Tijdens de productie en het transport gebeurt er dan ook iets bijzonders. Door gebruik te maken van gerecycled glas tijdens de productie, wordt het energieverbruik van het productieproces verlaagd. Een dubbel duurzaam productievoordeel dus, minder glasafval én minder energieverbruik. Daarnaast biedt Isover glaswol voor het transport de unieke mogelijkheid het product te comprimeren, tot maar liefst een tiende van de oorspronkelijke omvang. Het voordeel hiervan is dat er minder vrachtwagens nodig zijn om het product op de bouwplaats af te leveren. Eenmaal gelost en uitgepakt komt de glaswol automatisch op de oorspronkelijke dikte terug. Gereed voor verwerking!

Het antwoord op de vraag of de isolatiekeuze onderaan de streep extra energiebesparing kan opleveren is voor Isover glaswol JA!
De totale energiebesparing door isolatie wordt namelijk niet alleen gerealiseerd door de prestaties tijdens de levensduur van een gebouw. Een isolatiemateriaal waarbij de milieu-impact tijdens de productie-, transport- en montagefase zo laag mogelijk is en waarvoor goede recyclingsmogelijkheden bestaan, draagt zeker ook bij aan extra energiebesparing. Met Isover glaswol kiest u dus voor een dubbele energiebesparing!

Diana van der Sloot, Solution Manager Duurzaamheid & Innovatie bij Saint-Gobain Isover