ENERGIEZUINIG BOUWEN IN BIDDINGHUIZEN

Bouwbedrijf De Bruin-Putten is gestart met de bouw van 22 woningen ‘Noabers’ in De Graafschap, een nieuwe woonwijk in Biddinghuizen. Deze woningen gaan voldoen aan de nieuwste eisen aan energiezuinigheid, namelijk een EPC van 0,4. Rogier Stoker sprak met projectleider Thom Grevengoed over de aanpak van De Bruin-Putten naar een EPC van 0,4.

Op welke punten hebben jullie gelet om de EPC te behalen?

Uiteraard naar de thermische schil, dus naar de Rc-waarden van de bouwdelen en de U-waarde van de beglazing. Daarnaast naar een goede detaillering van vloeren, binnenmuren, kozijnen en dak, zodat nadelige koudebruggen zo veel mogelijk worden voorkomen. Als de thermische schil eenmaal goed is, kijken we vervolgens naar toepassing van installaties. Uiteindelijk willen we uitkomen op een EPC van 0,38.

Welke Rc-waarden hebben jullie aangehouden?

De beganegrondvloer (ribcassettevloer) heeft een Rc van 4,0 m2.K/W. De gevels en zijwangen van de dakkapel hebben een Rc van 4,5 m2.K/W en het prefab hellende dak en het platte dak van de dakkapel een Rc van 6,0 m2.K/W.

Voor welke gevelopbouw hebben jullie gekozen?

De binnenspouwbladen van de voor- en achtergevel bestaan uit 100 mm kalkzandsteen en de zijgevels en bouwmuren uit 120 mm kalkzandsteen. In de spouw is Isover Mupan Ultra XS van 131 mm toegepast met een luchtspouw van 29 mm.

Maken jullie gebruik van SBR-details?

Wij hebben de SBR-details als basis gebruikt. Vervolgens hebben we deze verder uitgewerkt tot een aantal standaard woningbouwdetails. Denk hierbij onder andere aan de aansluiting van het kozijn op de kalkzandsteen, de aansluiting van de vloer op de kalkzandsteen en van de vloer op de muurplaat/dakelement.

Jullie zetten ook in op een goede luchtdichtheid. Wat willen jullie behalen?

De EPC geeft een qv;10 van 0,4 dm3/s per m2 aan. Wij verwachten dat deze op 0,20 dm3/s per m2 eindigt. De woning met de dwarskap op de voorgevel is echt een uitdaging. Met behulp van de huidige details hebben we het nog niet onder de 0,3 dm3/s per m2 gehaald.

Bron; De Bruin-Putten

Bron; De Bruin-Putten

 Wat doen jullie om deze zeer goede luchtdichtheid te behalen?

Het belangrijkste is om aansluitingen goed te detailleren! Daarnaast gebruiken we uitsluitend flexschuim, geen standaard bouwschuim. En we voorzien de gehele woning van een stuclaag, we repareren dus niet alleen de naden.

 Zijn er bepaalde installaties die jullie wel of juist niet hebben toegepast?

Zoals gezegd zorgen we er eerst voor dat de thermische schil helemaal goed is. Daarna kijken we naar welke installaties de energiezuinigheid van de woning verder kunnen verbeteren. Bij dit project wordt iedere woning voorzien van vier PV-  panelen en een douchepijp-WTW. Voor wat betreft de ventilatie proberen we de natuurlijke instroom te houden in combinatie met een CO2-afzuigbox.

 Hoe is het verloop van het project?

 Inmiddels zijn we van start gegaan met blok 1. Voor blok 2 en 3 zitten al wel in de werkvoorbereiding. Zodra alles verkocht is, gaan we daar ook mee starten. Dit verwachten we op korte termijn te kunnen gaan doen. Mensen die  geïnteresseerd zijn in het project, kunnen de voortgang volgen op onze Facebook pagina (Bouwbedrijf-de-Bruin-Putten-BV).

 

Logo Noabers

Bouw De Graafschap - Biddinghuizen

“Noabers” woningen – Bron: De Bruin-Putten