Energiebesparing, scherpere eisen

Energiebesparing, scherpere eisen Bijna twintig jaar geleden introduceerde de overheid de EPC (energieprestatiecoëfficiënt) in de Nederlandse bouw. De EPC is het resultaat van een uitgebreide berekening waarin onder andere de isolatie, ventilatie, verwarming en oriëntatie van een gebouw worden meegenomen. De EPC dient een duidelijk doel: steeds energiezuinigere nieuwbouw. 

Stap voor stap is de EPC in de afgelopen jaren aangescherpt. Nieuwbouwwoningen zijn steeds energiezuiniger geworden. Voor woningbouw is per 1 januari 2015 de voorlaatste stap gezet: de EPC is aangescherpt naar minimaal 0,4. De laatste stap, (bijna) energieneutrale nieuwbouw (BENG), wordt na 2020 gezet. Per 1 januari 2015 zijn ook de minimale thermische isolatie-eisen (Rc) van dichte gebouwdelen aangescherpt. Er wordt niet meer gerekend met een vaste isolatiewaarde voor de hele gebouwschil. In plaats daarvan zijn de waarden gedifferentieerd verhoogd. Logisch, want met een hogere isolatiewaarde bespaart u in het dak meer energie dan in de gevel of vloer.

Rc-eisen per 1 januari 2015

 • De minimum Rc-eis voor gevels is aangepast van 3,5 naar 4,5 m2.K/W.
 • De minimum Rc-eis voor daken is aangepast van 3,5 naar 6,0 m2.K/W.
 • De minimum Rc-eis voor vloeren is gelijk gebleven: 3,5 m2.K/W.

epcwaarden

2 reacties op “Eisen”

 1. De eisen voor isolatie zijn onduidelijk geformuleerd. Een woning heeft een boven aangrenzend maaiveld gedeelte en een onder aangrenzend maaiveld gedeelte. Dus de isolatie eisen voor dak en gevels gelijk stellen naar 6,00, voor vloeren telt de isolatiewaarden van de grond mee kan hierdoor naar 4,00.
  De woningen van nu dienen hierop te worden gebaseerd als levensloop bestendige woningen. Ik adviseer mij opdrachtgevers dit ook te doen, maar kom regelmatig tegen dat de uitvoering wijst op de bouwbesluiteisen en daarmee rekent/offreert.

  • Beste Min,
   Bedankt voor uw reactie. Graag verwijs ik naar het Artikel uit het Bouwbesluit waarin dit nauwkeurig wordt geformuleerd: http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012_nvt/artikelsgewijs/hfd5/afd5-1/art5-3


   Het het eerste lid is de Rc-waarde voor verticale uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte is verhoogd van 3,5 naar 4,5 m².K/W. Met een Rc-waarde van 4,5 is het nog mogelijk om een metselwerkspouwmuur te bouwen met de in Nederland gebruikelijke bouwwijzen. Voor horizontale en schuine uitwendige scheidingsconstructies is op grond van het tweede lid de Rc-waarde verhoogd naar 6,0 m².K/W. Bij horizontale en schuine uitwendige scheidingsconstructies moet met name gedacht worden aan platte en schuine daken. Voor de begane grondvloer boven de kruipruimte is de Rc-waarde niet verhoogd en blijft deze 3,5 m².K/W (derde lid). Ook voor een uitwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt met het grond of het water (zoals een kelderwand of vloer) blijft de Rc-waarde 3,5 m².K/W (vierde lid).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.